PRIVACYBELEID – ALGEMEEN  versie 2018 2505

Dit is het Privacybeleid van Tabaksspeciaalzaak Punt Komma in Echt (Nederland)

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe functionaliteiten in www.puntkommaecht.nl en www.puntkommawebshop.nl die de verwerking van persoonlijke gegevens vereisen. Alle belangrijke wijzigingen worden aangekondigd via www.puntkommaecht.nl en/of www.puntkommawebshop.nl

 

 INHOUD

1 Wanneer is dit Privacybeleid van toepassing? ..............................................................................................

2 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? .............................................................

3 Welke persoonlijke gegevens verwerken we over u? .............................................................................................

4 Voor welke doeleinden en hoe verwerken we uw persoonsgegevens? .................................................................

5 Met wie delen we uw persoonsgegevens? .............................................................................................................

6 Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd? ...................................................................................................

7 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? .......................................................................................................

8 Hoe zit het met links naar andere websites en sociale media? ..............................................................................

 9 Wat zijn uw rechten als eigenaar van de gegevens? ............................................................................................

10 Hoe kunt u ons bereiken? .....................................................................................................................................

Deze versie van het Privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

 

 

 

 

 

 

 

1 WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van www.puntkommaecht.nl en/of www.puntkommawebshop.nl

 

2 WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Tabaksspeciaalzaak Punt Komma Echt is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Tabaksspeciaalzaak Punt Komma Echt (hierna "Punt Komma", "wij" of "onze") is een vennootschap onder firma naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Bovenste Straat 57B, 6101EH, Echt, ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 14080100. U kunt eveneens contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via info@puntkommaecht.nl.

 

3 WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN WE OVER U? 

Wij verzamelen voornamelijk uw informatie en persoonlijke gegevens wanneer u contact hebt met onze verkoop- en backofficemedewerkers: -   als u een klant, werknemer of externe dienstverlener wordt; -   als u een account aanmaakt op www.puntkommaecht.nl en/of www.puntkommawebshop.nl-   als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief; -   als u ons contactformulier op onze website gebruikt; -   als u ons bedrijf bezoekt.

 Als u contact hebt met onze verkoop- en backofficemedewerkers, verwerken wij de volgende informatie en persoonlijke gegevens over u:

 -       als u klant wordt, registreren wij uw e-mailadres, een aanhef, uw voornaam, uw achternaam, uw land, uw adres, uw stad, uw telefoonnummer (als u het aan ons verstrekt), uw voorkeurstaal , de producten van Punt Komma Echt die u hebt gekocht, de openingstijden van uw winkel (indien van toepassing), geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, ...; -       als u een account aanmaakt op het platform www.puntkommaecht.nl en/of www.puntkommawebshop.nl een wachtwoord en uw emailadres -       als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief: uw e-mailadres en uw e-mailvoorkeuren; -  als u ons contactformulier gebruikt: uw voornaam, uw achternaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer; -  als u ons bedrijf bezoekt: uw naam, e-mailadres en een op dat moment gemaakte foto -  als u onze website bezoekt: gegevens die wij van cookie-providers ontvangen over uw activiteit op onze website, zoals het tijdstip en de duur van uw bezoek, de pagina's die u bezocht voor en na het gebruik van onze website, uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikt, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal, ... productideeën of verbeteringen enz., bijvoorbeeld door u aan te melden voor onze nieuwsbrief of door een account aan te maken op "Mijn account".

Voor dit doel kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw voorkeurstaal en het product of de regio waarin u geïnteresseerd bent.

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming, op basis van de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of op basis van uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract. Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (zie 9).

 4 VOOR WELKE DOELEINDEN EN HOE VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Om uw vragen te beantwoorden en informatie met u uit te wisselen

Als u ons vragen stelt per telefoon, per mail of via het contactformulier, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken om op uw vraag te antwoorden en u de nodige informatie te verstrekken.

Voor dit doel kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw positie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met Punt Komma Echt en alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en die relevant kunnen zijn voor het beantwoorden van uw vraag.  

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract, op basis van de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of op basis van het rechtmatige belang van Punt Komma Echt om u informatie te verschaffen over de activiteiten van Punt Komma Echt.

Voor onze marketingcampagnes, wedstrijden en enquêtes

Wij verwerken uw gegevens in het kader van onze marketingcampagnes, zodat u kunt deelnemen aan een wedstrijd en wanneer we uw mening willen vragen in klantenenquêtes.

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van het rechtmatige belang van Punt Komma Echt om u te informeren over haar activiteiten. Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (zie 9).

Voor het technisch en functioneel beheer en de verbetering van onze website

Wij verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website, om de website te personaliseren en inhoud te creëren die voor u relevant is en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken en te beveiligen is.

Voor dit doel kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder hebt bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal   Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming of op basis van het rechtmatige belang van Punt Komma Echt bij het continu verbeteren van haar websites en de gebruikerservaring en het beschermen van de websites tegen cyberaanvallen, enz.

Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Punt Komma Echt (direct marketing)

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer u ons vraagt informatie te ontvangen over productupgrades, nieuwe producten, diensten, speciale aanbiedingen, evenementen, acties, onderzoek naar toekomstige productideeën of verbeteringen enz., bijvoorbeeld door u aan te melden voor onze nieuwsbrief of door een account aan te maken op "Mijn account".

Voor dit doel kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw voorkeurstaal en het product of de regio waarin u geïnteresseerd bent.

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming, op basis van de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of op basis van uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract. Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (zie 9).

Om uw vragen te beantwoorden en informatie met u uit te wisselen

Als u ons vragen stelt per telefoon, per mail of via het contactformulier, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken om op uw vraag te antwoorden en u de nodige informatie te verstrekken.

Voor dit doel kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw positie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met Punt Komma Echt en alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en die relevant kunnen zijn voor het beantwoorden van uw vraag.

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract, op basis van de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of op basis van het rechtmatige belang van Punt Komma Echt om u informatie te verschaffen over de activiteiten van Punt Komma Echt.

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, vertrouwt Punt Komma Echt altijd op:

  ofwel, de toestemming die u hebt verklaard, bijvoorbeeld door hiertoe een vakje aan te vinken tijdens uw navigatie op onze site, of via een andere goedkeurende actie waaruit uw toestemming wordt afgeleid, bijvoorbeeld door te kiezen om contact met ons op te nemen via het contactformulier. In dit geval hebt u het recht om uw toestemming voor de toekomst te allen tijde in te trekken;

  of, op een andere wettelijke basis die door de wet is vastgelegd: bijvoorbeeld, als het verzamelen van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u of als verwerking nodig is voor de vervulling van een wettelijke verplichting waaraan Punt Komma Echt is onderworpen. In sommige gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook nodig zijn om een rechtmatig belang van Punt Komma Echt te realiseren.

 5 MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Punt Komma Echt kan uw gegevens delen met derden, inclusief onze partners en dienstverleners.

Punt Komma Echt kan uw persoonlijke gegevens delen met derden die optreden namens Punt Komma Echt.

Bovendien kan Punt Komma Echt verplicht worden om uw persoonlijke gegevens vrij te geven als dit wettelijk vereist is of bij een rechterlijk bevel.

In alle gevallen streven wij ernaar om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, wat onder andere inhoudt dat wij adequate contracten sluiten met onze partners en serviceproviders die hen vertrouwelijkheidsverplichtingen opleggen.

6  HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, hebben wij een reeks beveiligingsmaatregelen en -waarborgen ingesteld. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde netwerken die alleen toegankelijk zijn voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten en die zich ertoe verbinden om het vertrouwelijke karakter ervan te respecteren en te behouden.

Ondanks deze maatregelen moet u voorzichtig zijn met het opslaan en/of delen van uw persoonlijke gegevens en login, vooral wanneer u verbinding maakt via onbeveiligde of openbare netwerken.

 

7 HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Punt Komma Echt bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan tien jaar.

 

8 HOE ZIT HET MET LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA?

De website van Punt Komma Echt, te weten www.puntkommaecht.nl en/of www.puntkommawebshop.nl kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld via hyperlinks) naar andere websites die worden aangeboden door andere bedrijven of door sociale media. Punt Komma Echt is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites. Dit Privacybeleid is evenmin van toepassing op deze websites. Punt Komma Echt adviseert u om het privacybeleid van deze sociale media te controleren.

 Als u inhoud van de websites van Punt Komma Echt deelt via sociale media, zullen uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van deze sociale media. Punt Komma Echt is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze sociale media. Dit Privacybeleid is evenmin van toepassing op deze sociale media.

 

9 WAT ZIJN UW RECHTEN ALS EIGENAAR VAN DE GEGEVENS?

U hebt recht op toegang tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren, het recht op het wissen van uw gegevens, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht om de overdraagbaarheid van uw gegevens te vragen.

 U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in het algemeen en tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing- en profileringsdoeleinden.

Sommige van deze rechten kunnen onderworpen zijn aan voorwaarden of uitzonderingen.

Als de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, hebt u ook het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder dat dit de legitimiteit van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming beïnvloedt.

 U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar info@puntkommaecht.nl of per post naar het onderstaande adres. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen we redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens uw verzoek te verwerken.

 U kunt uw account ook wijzigen, updaten of verwijderen door uw account- en profielinstellingen in het registratiegebied te bewerken.

 In overeenstemming met de wet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van een vermeende inbreuk op de AVG.

 

 

10 HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Als u nog vragen of klachten hebt over deze website of over dit Privacybeleid, kunt u ook contact met ons opnemen:

  per e-mail info@puntkommaecht.nl;

  per post naar Punt Komma Echt, ter attentie van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming, Bovenste Straat 57B 6101EH Echt Nederland